Öppna spisar och kakelugnar

jun 1, 2013

I några av bostäderna med adress Herrgårdsgatan 2 a-b och 4 a-b finns gamla öppna spisar och kakelugnar bevarade vid renoveringen 1992-1993. Dessa eldstäder är endast till prydnad! I de gamla murstockarna går nu ledningar och ventilationskanaler.

Eldningsförbud råder i de gamla eldstäderna. I takvåningarna på dessa adresser byggdes nya öppna spisar vid nyssnämnd renovering. De är försedda med reglerbara rökgasfläktar. I dessa nya eldstäder är eldning tillåten.

Är du osäker kontakta styrelsen innan du använder eldstaden.