Styrelsen sammanträder som regel en gång per månad, men oftare vid behov. Styrelsen består av:

Elisabeth Wikman – Ordförande
Kristoffer Palm – Vice ordförande
Kristina Fransson – Sekreterare
Janet Gjester Pettersson – Ledamot
Arne Ohlson – Ledamot
Ulf Karlsson – Ledamot
Kristoffer Hartman – Ledamot
Thomas Åsberg – Suppleant
Victor Colebring – Suppleant
Jonathan Nilsson – Suppleant