Påminnelse om extra föreningsstämma onsdagen den 15 augusti 2018 och information om omställningen av kommunens lokaler

aug 13, 2018

Den 15 augusti 2018, kl 18.00 är det dags för extra föreningsstämma i Brf Kanalhusen. Stämman är föreningens högst beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Det är därför viktigt att komma och delta. Extra föreningsstämman kommer att hållas i Scalateatern.

På föreningsstämman kommer vi att gästas av företrädare för Prepart som med hjälp av arkitektritningar kommer visa på planerna med huset och de nya lägenheterna som kommer att byggas efter att försäljningen genomförts.

Handlingarna delades ut för några veckor sedan till varje bostadsrättsinnehavare och du hittar även handlingarna på föreningens hemsida www.kanalhusen.se eller så kan du titta in på kontoret på Norra Strandgatan 3.

Har du inte möjlighet att själv närvara kan du lämna en fullmakt. Endast den som är medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lägenhet) (42§ 1 st stadgarna)

Fullmakt till extrastämman finns att ladda ner här.

Ta tillfället i akt och kom på extrastämman och ta del av information om vad som händer i föreningen, samtidigt som du lär känna dina grannar och medlemmar i föreningen.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Brf Kanalhusens styrelse