Sommartid och fest på balkonger och uteplatser

jun 9, 2013

Det händer att det är fest på sina håll. Sommartid har dessa fester en tendens att försiggå på balkonger och uteplatser. Kom ihåg att det finns grannar som önskar sova och som kanske har arbeten att gå till dagen efter. Speciellt på inner-gårdarna är det lyhört eftersom ljudet studsar på väggarna och förstärks. Även normal samtalston hörs till grannarna.

Var därför hänsynsfull och undvik musik och diskussioner på balkonger och uteplatser nattetid. Läs mer om grannsämja här.

Om du upplever att du blir störd ska du i första hand prata med den eller de som stör. För det mesta brukar det kunna lösa saken. I vissa fall har det förekommit upprepade störningar. Styrelsen skapat en ”Störningsrapport” att fylla i om du blir upprepat störd och vederbörande inte går att prata med. Blanketten kan hämtas här och lämnas till föreningens kontor, Norra Strandgatan 3. Lämna ny blankett efter varje händelse.