Uppdatering av folkbokföringsadress avseende lägenhetsnummer

okt 12, 2016

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.

Av någon anledning har de flesta boende fel lägenhetsnummer. Detta kommer styrelsen att korrigera. Som boende behöver du inte göra någonting. Om en tid kommer du att märka att myndighetspost till dig har det uppdaterade korrekta lägenhetsnumret.

Mer information finns på lantmäteriets hemsida: www.lantmateriet.se. Sök på ”lägenhetsnummer”.