Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

feb 10, 2020

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 finns att läsa på följande länk:
Valberedningens förslag 2019-2020