Föreningsstämma februari 2021

feb 5, 2021

Uppdatering av inlägg:

Inkommen fråga kring laddstationer för elbilar: Fråga om laddstationer

Uppdatering av inlägg, publicerat 26 januari 2021 kl. 19:11:

Följebrev till föreningsstämman hittar du här: BRF Kanalhusen – Följebrev föreningsstämma 2021
Poströstningsblankett till föreningsstämman hittar du här: BRF Kanalhusen – Poströstningsblankett årsstämma 2021

Ordinarie inlägg, publicerat 11 januari 2021 kl. 11:45:

Årets föreningsstämma kommer på grund av rådande omständigheter bli en ren poströstningsstämma. Poströstningsblanketten till stämman kommer du få under slutet av januari.

Dokument till stämman hittar du här: BRF Kanalhusen – Handlingar till föreningsstämma 2021
Årsredovisningen för 2019-2020 hittar du här: BRF Kanalhusen – Årsredovisning 2019-2020