Bättre ordning och reda i soprummen, tack!

jun 1, 2013

Det ser ibland stökigt ut i soprummen. Det slängs saker som inte ingår i våra avtal om avfallshantering, vilket kostar oss extra pengar att rensa undan. Och skapar irritation hos grannarna.

Nu finns bättre anvisningar på soprumsdörrarna som anger vad som får och inte får slängas. Följ dem.

Det som inte är rent hushållsavfall lämnas här. Vänligen respektera detta!