Hyra ut i andra hand

Vi som äger lägenheter i Brf Kanalhusen gör det för att vi vill bo här.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du skriftligen ansöka om det till styrelsen. Ansökan kan godkännas under korta tidsbegränsade perioder om du till exempel tillfälligt ska arbeta eller studera på en annan ort, göra utlandstjänstgöring eller om du vill provbo i ett samboförhållande.

Om du fått tillstånd att hyra ut i andra hand är det du som är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid och det är ditt ansvar att den som hyr din lägenhet inte stör andra.