Bostadsrättsföreningen Kanalhusen bildades vid föreningsstämma 21 februari 2006 och registrerades hos Bolagsverket, den 14 mars 2006. Fastigheten övertogs den 15 december 2011.

Styrelsens uppdrag är att verka för ett kostnadseffektivt, trivsamt och tryggt boende genom god förvaltning och genomförande av förbättringsåtgärder. Bostadsrättsföreningen Kanalhusen är en äkta bostadsrättsförening.

Byggnader

Bostadsrättsföreningen Kanalhusen har avtal med HSB Värmland att sköta den ekonomiska/administrativa och tekniska förvaltning av föreningen. I den tekniska förvaltningen ingår bland annat fastighetsskötseln som t.ex. städning av trappuppgångar.

Fastighetsbeteckningen är Lantmätaren 8 i Karlstad och fastigheterna är taxerade som hyreshus. Totalt innehåller byggnaderna 186 bostadslägenheter varav 8 lägenheter är upplåtna med hyresrätt inklusive föreningens övernattningslägenhet och medlemslokal. Brf Kanalhusen har även fem lokaler, varav föreningen disponerar en som föreningskontor, samt 89 garageplatser.

Väsentliga avtal

Föreningen har avtal med Brf Lagberget och med dessa större leverantörer:
HSB Värmland
Karlstad Energi AB
Stena Recycling AB
Telia AB
Kone Hissar AB
Elms Byggfirma AB

Föreningen är ansluten till Fastighetsägarna Sverige, som bland annat sköter hyresförhandlingarna för föreningens räkning.

Garage

Föreningen har 89 garageplatser som hyrs ut till medlemmar och hyresgäster, baserat på en köordning. För närvarande är kötiden cirka 24 månader. I garaget finns också ett låst motorcykelförråd. 

Fastighetens läge och adresser

Fastigheten har ett mycket centralt läge, med domkyrkan i ena väderstrecket och Karlstad CCC i andra. De flesta lägenheterna har utsikt mot antingen kanalen eller Klarälven. Fastighetsadresserna är Herrgårdsgatan 2A, 2B, 4A, 4B, 4C och 4D, Västra Kanalgatan 9 och 11 och Norra Strandgatan 1 och 3. Samtliga adresser har postnumret 652 24 Karlstad.

Försäkring

Föreningens fastighet är sedan i januari 2019 försäkrad i Trygg Hansa. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Försäkringen omfattar även bland annat ansvarsförsäkring i de fall då föreningen skulle anses skadeståndsskyldig och ansvarsförsäkring för styrelse. I försäkringen ingår även bostadsrättstillägg för bostadsrättsinnehavarna.