Brf Kanalhusen – Föreningsstämman 17 februari 2020

mar 4, 2020

Stämmoprotokollet för årsstämman som hölls den 17 februari finns att se här och under fliken dokument.