Brf Kanalhusen – Föreningsstämman 18 februari 2019

mar 11, 2019

Stämmoprotokollet för årsstämman som hölls den 18 februari finns att se här och under fliken dokument.