Bygglovsansökan för omställning av kommunens lokaler

feb 6, 2018

I enlighet med extrastämmans beslut den 21 juni 2017 har arbete med omställningen av de av kommunen förhyrda lokalerna fortsatt.
Föreningen har i dagarna lämnat in bygglovsansökan för omställningen. Se även årsredovisning och informationsbrev.