GDPR – den nya dataskyddslagstiftningen

aug 12, 2018

Utdrag ur BRF Kanalhusens nyhetsbrev 180806:

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige. Föreningen måste liksom alla andra förhålla sig denna förordning. Då föreningen har avtal med HSB som förvaltar föreningen är det HSB som är så kallad personuppgiftbiträde. HSB har uppgifter om föreningens medlemmar i enlighet vad som krävs av Bostadsrättslagen och övrig lagstiftning.