Information om ”kalla element”

okt 11, 2014

Hösten har kommit med lite svalare och ostadigare väder. Elementen i lägenheterna kan kännas kalla och någon kanske undrar om inte värmen är påslagen. Svaret är att vi har fjärrvärme som alltid är igång. Pådraget styrs dels av utomhustemperaturen och dels av inomhustemperaturen i 24 utvalda referenslägenheter. Det viktiga är temperaturen i din lägenhet. Den ska ligga kring 20 grader. Genom förbättrad styrning och reglering beräknar vi spara betydande kostnader för uppvärmningen utan att komforten i boendet ska påverkas. Om du upplever att det är kallt i din lägenhet så är det viktigt att du först noga mäter temperaturen i lägenheten. Lägg en termometer på ett köksbord eller på en säng. Om det är lägre än 19 grader finns det orsak att meddela styrelsen, lämpligen via epost.

Några små enkla tips att tänka på för att få varmt i lägenheten:

  1. Se till att elementen är fria och inte övertäcks av tidningar, dukar, blomkrukor eller annat som förhindrar den varma luftens passage upp genom elementet
  2. Se till att elementen är rena, både på framsidan, baksidan och emellan element-delarna (det finns speciella borstar för ändamålet).
  3. Se till att soffan, eller andra möbler, inte står för nära elementet så att luftens cirkulation hindras.