Motioner till ordinarie årsstämma skall inkomma senast 4 december kl. 18:00

nov 7, 2018

Enligt 37 § i föreningens stadgar har styrelsen beslutat att motioner till ordinarie årsstämma skall inkomma senast 4 december 2018 kl. 18:00. Motioner skall inkomma skriftligt och de skall vara signerade.