Motioner till stämman

nov 26, 2017

Har du förslag som du vill ska tas upp på årsstämman? Motioner till årsstämman skall lämnas till styrelsen senast den 10 december 2017. Motioner kan lämnas per brev eller via e-post till styrelsen@kanalhusen.se.