Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 24 november

nov 28, 2014

Ordinarie föreningsstämma hölls måndagen den 24 november. Stämman godkände årsredovisning (som finns att läsa här) samt gav styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedningens förslag till ny styrelse antogs.

Styrelsen förslag till inriktning för år 2015 antogs (som finns här).