Renovering av balkonger

aug 12, 2018

Utdrag ur BRF Kanalhusens nyhetsbrev 180806:

Under tak-och fasadrenoveringen konstaterades att vissa balkonger på det gamla huset var frostsprängda och balkarna på balkongerna är i ett dåligt skick. Dessa balkonger behöver åtgärdas då balkongerna idag inte får beträdas. Arbetet påbörjas under vecka 32 och avslutas preliminärt vecka 37. Alla boende som inte får använda balkongerna är informerade. För att uppfylla gällande regler och standarder kommer även räcket på balkongerna att höjas.