Valberedningens förslag 2

feb 23, 2017

Bertil Nilsson hälsar att han inte har gett sitt samtycke till att delta i styrelsen, enligt valberedningens förslag 2, och därför inte står till förfogande.