Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 28 februari

feb 22, 2017

Alla medlemmar i föreningen är välkomna till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 februari. (OBS: Uppdaterat datum) Stämman kommer att hållas på Värmlands Museum.
Varmt välkomna!
Handlingar inför stämman:

– Kallelsen finns att läsa här
– Föredragningslista finns att läsa här
– Årsredovisning finns att läsa här – Valberedningens förslag till ny styrelse finns att läsa här
– Styrelsen förslag till arvoden och ersättningar finns att läsa här
– Styrelsen förslag till verksamhetsplan för året finns att läsa här
– Styrelsen förslag till ändringar av stadgar finns att läsa här (för röstning nr 2)
– Motion 1 till årsmötet finns att läsa här. Styrelsens svar finns att läsa här.
– Motion 2 till årsmötet finns att läsa här. Styrelsens svar finns att läsa här.
– Motion 3 till årsmötet finns att läsa här. Styrelsens svar finns att läsa här.