Påminnelse om föreningsstämma onsdagen den 21 februari 2018

feb 19, 2018

Den 21 februari 2018, kl 18:00 är det dags för ordinarie föreningsstämma i Brf Kanalhusen. Stämman är föreningens högst beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Det är därför viktigt att komma och delta. Stämman utser också styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Föreningsstämman kommer att hållas i kongressalen på Värmlands museum. Föreningen kommer att bjuda på fika före stämman. Fikat står framdukat från kl. 17:00 och styrelsen finns då på plats.

Handlingarna delades ut för några veckor sedan till varje bostadsrättsinnehavare. Du hittar även handlingarna här eller så kan du titta in på kontoret imorgon tisdag och få nya.

Har du inte möjlighet att själv närvara kan du lämna en fullmakt. Endast den som är medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lägenhet) (42§ 1 st stadgarna).

Här hittar du en fullmakt som kan användas om så önskas.

Efter att stämman avslutats finns möjlighet till frågestund och vi kommer också informera vad som är på gång i föreningen.

Ta tillfället i akt och kom på stämman och lär känna dina grannar och medlemmar i föreningen.

Varmt välkomna!
Hälsningar,
Brf Kanalhusens styrelse genom
Carolina Camén, Ordförande