Välkommen till brf Kanalhusens nya hemsida!

Välkommen till brf Kanalhusens nya hemsida! Under året har styrelsen jobbat med att modernisera föreningens hemsida. Nu är arbetet klart! Vi kommer allt mer att använda hemsidan som en informationskanal och kontinuerligt uppdatera den. Föreningens hemsida har adress...

Brf Kanalhusen – Årsredovisning 2016-2017

Brf Kanalhusen – Årsredovisning 2016-2017 Årsredovisningen kan läsas via denna länk Kanalhusen Årsredovisning 2016-2017. Dokumentet kan även nås under ”Brf Kanalhusen -> Dokument”, där även tidigare årsredovisningar kan...

Motioner till stämman

Motioner till stämman Har du förslag som du vill ska tas upp på årsstämman? Motioner till årsstämman skall lämnas till styrelsen senast den 10 december 2017. Motioner kan lämnas per brev eller via e-post till...

Valberedningen

Valberedningen Är du intresserad av att engagera dig i föreningen? Hör av dig till valberedningen. Bertil Nilsson bertil.nilsson3@telia.com eller 070-318 46 07 Bengt...