Vi vill påminna alla om att kontrollera sina brandvarnare samt se över brandskyddet i lägenheten. Läs följande information om hur du skyddar dig mot brand samt vad du gör ifall det börjar brinna.