Valberedningens förslag till nominering till styrelse utgår

feb 27, 2017

Sammankallande valberedare Mårten Moltheus meddelar att valberedningens förslag till nominering till styrelsen utgår, och att ett nytt förslag presenteras senast på årsstämman.